ZEBRANIA Z RODZICAMI


ZEBRANIA Z RODZICAMI


07.03.2022o godz. 16.00

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

3-latków

07.03.2022 o godz. 16.00

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

4-latków

10.03.2022 o godz. 15.30 ZEBRANIE DLA RODZICÓW

6-latków

10.03.2022 o godz. 16.00 ZEBRANIE DLA RODZICÓW

 5-latków

OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH JEST OBOWIĄZKOWA.

PROSIMY O PRZYNIESIENIE OBUWIA ZMIENNEGO