ZAJĘCIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

*RYTMIKA 2x w tygodniu

* GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1x w tygodniu 

* JĘZYK ANGIELSKI 4x w tygodniu + Zajęcia z Podstawy Programowej

* RELIGIA 1x w tygodniu

* TANIEC TOWARZYSKI 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE GRUPOWE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE INDYWIDUALNE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA SZACHOWE 1x w tygodniu

*ZUMBA 1x w tygodniu

CODZIENNIE:

*ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

* ZAJĘCIA PLASTYCZNE I TECHNICZNE

* ŚPIEW

* ZAJĘCIA MUZYCZNE I TANECZNE

* CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

* ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

* ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, ZDROWOTNE I RUCHOWE

* ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I WYRÓWNAWCZE

* ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

* SPACERY

* ZAJĘCIA TEATRALNE

* EDUKACJA MATEMATYCZNA

* EDUKACJA PRZYRODNICZA

* EDUKACJA JĘZYKOWA (przygotowanie do nauki czytania i pisania)