RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzniu danych osobowych w Przedszkolu Zgom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIR DANYCH) informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy chrystusa PAna „Solaris” w Gdańsku z siedzibą przy ul. Brygidki 17.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktować się z dyrektorem przedszkola:

e-mail: przedszkole.solaris.zdch@gmail.com

Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacja umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko intytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie mozliwe.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych w czasie trwania umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych z Przedszkolem Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarznie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Pdanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.przedszkole-solaris.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych osobowych pobieranych od Użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Przedszkola Solaris www.przedszkole-solaris.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

3. W trosce o bezpieczeństwo zbieranych danych przez serwis www.przedszkole-solaris.pl opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wynika to z celu funkcjonowania serwisu.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)poprzez gromadzenie pików „cookies”.

6.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikająym z funkcji konkretnego  formularza.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.Osoba ta ma równiez prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, n aktóre możwe wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informowac w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezaleznie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji- nasze dane znaleźć można w zakładce- KONTAKT.