REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN PLACU ZABAW
PRZEDSZKOLA SIÓSTR DUSZY CHRYSTUSOWEJ
„SOLARIS” w GDAŃSKU

Z placu zabaw mogą korzystać dzieci pod opieką nauczycieli
wyłącznie w godzinach pracy przedszkola pn.-pt. 7.00-17.00

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli.

3. Z urządzeń rekreacyjnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Z urządzeń rekreacyjnych mogą korzystać dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

4. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczeń zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.

6. Po wejściu na teren placu zabaw rodzic/opiekun wita się z nauczycielem i przejmuje opiekę nad dzieckiem.

7. Zabrania się w szczególności:

– przebywania na terenie placu zabaw bez obecności nauczyciela;

– przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym;

– niszczeniu sprzętu i urządzeń zabawowych;

– korzystania z urządzeń rekreacyjnych osobom powyżej 7. roku życia;

– zaśmiecania terenu;

– niszczenia zieleni;

– jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.;

– wprowadzania zwierząt.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują Dzieci, Nauczycieli, Rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola.