OPŁATY

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WPISOWE – 500 zł

Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierane jest jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 500 zł.

OPŁATA STAŁA – 500 zł – płatne przez 11 miesięcy w roku

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 17 zł, w tym śniadanie, obiad, podwieczorek – przygotowane we własnej kuchni.

PŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE (podane opłaty są opłatami miesięcznymi):

– rytmika 2x w tygodniu- 18 zł

– taniec towarzyski 1x w tygodniu- 50 zł

– gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu-  85 zł

-szachy- 1x w tygodniu- 60 zł

-judo 1x w tygodniu-70 zł

zumba1x w tygodniu- 50 zł.

-balet1x w tygodniu- 60 zł

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO:

– język angielski 4x w tygodniu

– zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia artystyczno-plastyczne 5x w tygodniu

-gimnastyka ogólnorozwojowa

  • -zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno- Społeczne

OPŁATA ZA DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2024 r zostanie podana pod koniec czerwca 2024r.


OPŁATY UISZCZAMY DO 10. DNIA MIESIĄCA:

NA KONTO PRZEDSZKOLA: TRANSAKCJA OPISANA IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ORAZ TYTUŁEM WPŁATY:

nr konta bankowego : 24 1160 2202 0000 0000 5163 5606 

LUB W KACELARII PRZEDSZKOLNEJ.