KALENDARIUM

Rok Przedszkolny 2023/2024

4 września (poniedziałek) – początek zajęć

28 czerwca (piątek) – ostatni dzień zajęć

  lipiec – dyżur wakacyjny

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ (przedszkole zamknięte)

01.11.2023 (środa) –  Dzień Wszystkich Świętych

25.12.2023 (poniedziałek)-Święta Bożego Narodzenia

26.12.2023(wtorek)- Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

01.01.2024 (poniedziałek)- Nowy Rok

29.03.2024- Wielki Piątek

01.04.2024- Poniedziałek Wielkanocny

01.05.2024 (środa) – Międzynarodowe święto Pracy

02.05.2024- czwartek przed Świętem Konstytucji

03.05.2024 (piątek)- Święto Konstytucji 3 maja

30.05.2024- Boże Ciało

31.05.2024- Piątek po Bożym Ciele

FERIE ZIMOWE

( przedszkole czynne) 29 stycznia do -11 lutego 2024

DNI DYŻURU PRZEDSZKOLA

28-29.12.2023 (czwartek/piątek)

29-30.04.2024 (poniedziałek/wtorek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Kołderka, koc, poduszka (dzieci śpiące 2,5 i 3-latki) w podpisanej torbie!!!

* Buty na zmianę, kalosze.

* Podpisany worek z ubraniami zapasowymi ( bielizna, rajstopy, skarpety, bluzeczki, spodnie, spódniczka).

* Ciepła bluza.

*100 koszulek do segregatora

*szczoteczka i pasta do zębów

O PRZEDSZKOLU KILKA SŁÓW

PRZEDSZKOLE „SOLARIS” ZOSTAŁO ZAŁOŻONE PRZEZ ZGROMADZNIE SIÓSTR
NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA 30 IV 1946 ROKU.

OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONE JEST PRZEZ SIOSTRY.

W PIERWSZYCH LATACH FUNKCJONOWAŁO JAKO OCHRONKA. SIOSTRY GROMADZIŁY W SWOIM DOMU DZIECI Z WIELU RODZIN.

W 1953 ROKU PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE. POMIMO LICZNYCH STARAŃ SIÓSTR PLACÓWKA NIE MOGŁA BYĆ PROWADZONA OFICJALNIE. ODPOWIADAJĄC NA USILNE PROŚBY OKOLICZNYCH RODZIN SIOSTRY ZACZĘŁY PRYWATNIE PRZYJMOWAĆ POD SWOJĄ OPIEKĘ DZIECI. W TEN SPOSÓB POWSTAŁO „MAŁE DOMOWE PRZEDSZKOLE”.

DOPIERO 3 VI 1992r. PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WPISANE PRZEZ KURATORA OŚWIATY DO EWIDENCJI PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH. FUNKCJONUJE DO DZISIAJ POD NAZWĄ: PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA „SOLARIS”.

* NASZE PRZEDSZKOLE JEST POŁOŻONE W SAMYM CENTRUM GDAŃSKA  W ZACISZNYM I KLIMATYCZNYM MIEJSCU.

* JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM.

* ZWRACAMY UWAGĘ NA WYCHOWANIE DZIECI ZGODNIE Z INTEGRALNĄ KONCEPCJĄ OSOBY LUDZKIEJ, JEJ WOLNOŚCIĄ I GODNOŚCIĄ W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM.

* PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT.

* DZIECI SĄ PRZYJMOWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ PRZEZ CAŁY ROK.

* W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJE DOMOWA KUCHNIA.

* DO KAŻDEJ GRUPY UCZĘSZCZA OK 20 DZIECI.

* PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 LIPCA, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 6.45 DO 17.00.

ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISU I ZŁOŻYĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z JEDNORAZOWĄ BEZZWROTNĄ OPŁATĄ WPISOWĄ.

KARTY ZAPISU MOŻNA ODBIERAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY!

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI

WRZESIEŃ

DZIEŃ KISZONEGO OGÓRKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA- FESTYN OGÓRKOWY

WYCIECZKA DO WARSZAWY DLA SZEŚCIOLATKÓW

WYCIECZKA DO WARSZAWY DLA SZEŚCIOLATKÓW

PAŹDZIERNIK

BAL ANIOŁÓW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

PASOWANIE NA STARSZAKA

KONKURS RÓŻAŃCOWY

LISTOPAD

DZIEŃ GDAŃSKICH LWIĄTEK

GRUDZIEŃ

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU

JASEŁKA W WYKONANIU DZIECI I SPOTKANIA OPŁATKOWE Z RODZICAMI

STYCZEŃ

BAL KARNAWAŁOWY Z UDZIAŁEM RODZICÓW

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ/ LUTY

29.01-11.02.2024 – FERIE ZIMOWE

LUTY

DZIEŃ PIZZY

DZIEŃ KOTA

MARZEC

DZIEŃ CYRKOWY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- DZIEŃ KOLOROWY

KWIECIEŃ

WARSZTATY WIELKANOCNE

DZIEŃ KSIĄŻECZKI DZIECIĘCEJ

KONKURS RECYTATORSKI

MAJ

WARSZTATY MALARSKIE

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM MAMY I TATY

DZIEŃ SPORTU

CZERWIEC

FESTYN RODZINNY

WERNISAŻ

DZIEŃ DZIECKA

ZIELONE PRZEDSZKOLE

ZIELONE NOCE W PRZEDSZKOLU

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA 6- LATKÓW

REGULAMIN

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę w duchu katolickim dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z placówką.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona i usprawiedliwiona.

Z uwagi na wydawane śniadanie o godz. 8.30 należy dziecko przyprowadzać do tej godziny.

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu rozpoczynają się o godz. 8.45.

Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel nie ma prawa podawania lekarstw dzieciom.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym Dyrekcji Przedszkola.

Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola mogą podlegać ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do godz. 17:00 /od poniedziałku do piątku/. Od 1 września do 31 lipca.

W placówce realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić do 10. dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
– nieregularnego uiszczania odpłatności;
– Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu Przedszkola.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Rodzice w chwili odbioru dziecka biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie Przedszkola.

Z placu zabaw korzystają dzieci tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, zgodnie z regulaminem placu zabaw,

Rodzice powinni uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, zebraniach i spotkaniach organizowanych w przedszkolu, a także we Mszach Św. przedszkolnych, które odprawiane są w pobliskim kościele oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Duszy Chrystusowej w Gdańsku.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzniu danych osobowych w Przedszkolu Zgom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIR DANYCH) informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy chrystusa PAna „Solaris” w Gdańsku z siedzibą przy ul. Brygidki 17.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktować się z dyrektorem przedszkola:

e-mail: przedszkole.solaris.zdch@gmail.com

Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacja umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko intytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie mozliwe.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych w czasie trwania umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych z Przedszkolem Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarznie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Pdanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.przedszkole-solaris.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych osobowych pobieranych od Użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Przedszkola Solaris www.przedszkole-solaris.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana „Solaris”.

3. W trosce o bezpieczeństwo zbieranych danych przez serwis www.przedszkole-solaris.pl opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wynika to z celu funkcjonowania serwisu.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)poprzez gromadzenie pików „cookies”.

6.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikająym z funkcji konkretnego  formularza.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.Osoba ta ma równiez prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, n aktóre możwe wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informowac w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezaleznie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji- nasze dane znaleźć można w zakładce- KONTAKT.

PLAN DNIA

7.00 – 8.00 – Przyprowadzanie dzieci do przedszkola; zabawy swobodne

8.00 – Śpiew, modlitwa poranna, gimnastyka poranna

8.30 – Śniadanie, czynności higieniczne

8.45 – zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego

9.20 – Zajęcia plastyczne

10.00 – zabawy na podwórku, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze

11.30 – Obiad, czynności higieniczne

11.45 – 13.00 Angielski we wszystkich grupach, Bajkoterapia/ Religia/rytmika

12.15 – Leżakowanie (3 latki)

12.15 – Zajęcia dydaktyczne (4, 5, 6-latki)

zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe, spotkanie z Biblią, logopedia

13.00– zajęcia dodatkowe

14.00 – Podwieczorek, czynności higieniczne

14.30 – 17.00 – Zabawy swobodne, w sali i na podwórku, wspólne czytanie bajek,

praca indywidualna z dziećmi, odbieranie dzieci.