Przedszkole

Najważniejsze informacje

Plan dnia

7.00 - 8.30 - Przyprowadzanie dzieci do przedszkola; zabawy swobodne

8.00 - Śpiew, modlitwa poranna

8.30 - Gimnastyka poranna

8.40 - Śniadanie, czynności higieniczne

9.00 - Zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową

9.45 - Zajęcia plastyczne

10.45 - Zabawy na podwórku, wycieczki, spacery

11.45 - Obiad, czynności higieniczne

12.15 - Leżakowanie (3 latki)

12.15 - Zajęcia dydaktyczne (4, 5, 6-latki)

zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe, spotkanie z Biblią

14.15 - Podwieczorek, czynności higieniczne

14.30 - 17.00 - Zabawy swobodne, wspólne czytanie bajek,

praca indywidualna z dzieckiem, odbieranie dzieci.

 

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

s. mgr Weronika Bednarska

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Specjalność: Wczesna Edukacja z logopedią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Psychologia Kliniczna

NAUCZYCIELE:

s. mgr Ewa Wawrzonek

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Specjalność: Pedagogika ogólna, przedszkolna i wczesnoszkolna,
Studia podyplomowe: Teologia

s. mgr Miriam Siemieniec

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Specjalność: Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe: Doradca formacji chrześcijańskiej, Zarządzanie Oświatą, 

mgr Magdalena Weiland

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Specjalność: Wczesna edukacja z logopedią, Pedagogika
Studia podyplomowe: Wczesne nauczanie języka angielskiego

s. mgr Rachela Jaworska

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne                                                                              Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna

ZAJĘCIA DODATKOWE:

RYTMIKA lic. Maja Popkowska-Stencel

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Michał Zawistowski

TANIEC TOWARZYSKI mgr Ewa Czarnecka

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA mgr Aneta Osuch

LOGOPEDA mgr Magdalena Weiland

PSYCHOLOG mgr Agnieszka Dzedzej

Regulamin

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę w duchu katolickim dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z placówką.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona i usprawiedliwiona.

Z uwagi na wydawane śniadanie o godz. 8.40 należy dziecko przyprowadzać do tej godziny.

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu rozoczynają się o godz. 9.00.

Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel nie ma prawa podawania lekarstw dzieciom.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym Dyrekcji Przedszkola.

Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do godz. 17:00 /od poniedziałku do piątku/. Od 1 września do 31 lipca.

W placówce realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić do 10. dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
- nieregularnego uiszczania odpłatności;
- Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu Przedszkola.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Rodzice w chwili odbioru dziecka biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie Przedszkola.

Z placu zabaw korzystają dzieci tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, zgodnie z regulaminem placu zabaw,

Rodzice mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, zebraniach i spotkaniach organizowanych w przedszkolu, a także we Mszach Św. przedszkolnych, które odprawiane są w kościele Św. Brygidy oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Duszy Chrystusowej w Gdańsku.

Kalendarz uroczystości

WRZESIEŃ
Dzień kiszonego ogórka
Piknik ogórkowy i dzień przedszkolaka

PAŹDZIERNIK
Dzień Nauczyciela (bajka dla dzieci w wykonaniu nauczycieli)
Konkurs różańcowy
Pasowanie na starszaka w grupie 5-latków
Bal pełen uśmiechów

LISTOPAD
Dzień wynalazcy
Kolorowy tydzień

GRUDZIEŃ
Wizyta św. Mikołaja
Spotkanie opłatkowe i Jasełka

STYCZEŃ
Dzień Babci i Dziadka
Dzień ciepłej herbaty

LUTY
Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców
Dzień kota

MARZEC
Konkurs recytatorski                                                                                                           Warsztaty wielkanocne połączone z życzeniami

KWIECIEŃ
Dzień książeczki dziecięcej
Tydzień małego kucharza                                                                                                         Dzień teatru

MAJ
Dzień Mamy i Taty                                                                                                               Dzień sportu

CZERWIEC
Dzień Dziecka
Festyn rodzinny, bajka w wykonaniu rodziców
Zielone przedszkole
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego starszaków

W CIĄGU ROKU
Wyjścia do kina, teatru, muzeum
Przedstawienia teatralne w przedszkolu
Urodziny Dzieci
Imieniny Nauczycieli
Warsztaty z udziałem Rodziców                                                                                                   Zielone noce w Przedszkolu dla starszych grup, wycieczki

O przedszkolu

 

 

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU:

PRZEDSZKOLE "SOLARIS" ZOSTAŁO ZAŁOŻONE PRZEZ ZGROMADZNIE SIÓSTR
NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA 30 IV 1946 ROKU.

OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONE JEST PRZEZ SIOSTRY. W PIERWSZYCH LATACH FUNKCJONOWAŁO JAKO OCHRONKA. SIOSTRY GROMADZIŁY W SWOIM DOMU DZIECI Z WIELU RODZIN.

W 1953 ROKU PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE. POMIMO LICZNYCH STARAŃ SIÓSTR PLACÓWKA NIE MOGŁA BYĆ PROWADZONA OFICJALNIE. ODPOWIADAJĄC NA USILNE PROŚBY OKOLICZNYCH RODZIN SIOSTRY ZACZĘŁY PRYWATNIE PRZYJMOWAĆ POD SWOJĄ OPIEKĘ DZIECI. W TEN SPOSÓB POWSTAŁO "MAŁE DOMOWE PRZEDSZKOLE".

DOPIERO 3 VI 1992r. PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WPISANE PRZEZ KURATORA OŚWIATY DO EWIDENCJI PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH. FUNKCJONUJE DO DZISIAJ POD NAZWĄ: PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA "SOLARIS".

* NASZE PRZEDSZKOLE JEST POŁOŻONE W SAMYM CENTRUM GDAŃSKA OBOK KOŚCIOŁA ŚW. BRYGIDY W ZACISZNYM I KLIMATYCZNYM MIEJSCU.

* JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM.

* ZWRACAMY UWAGĘ NA WYCHOWANIE DZIECI ZGODNIE Z INTEGRALNĄ KONCEPCJĄ OSOBY LUDZKIEJ, JEJ WOLNOŚCIĄ I GODNOŚCIĄ W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM.

* PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT.

* DZIECI SĄ PRZYJMOWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ PRZEZ CAŁY ROK.

* W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJE DOMOWA KUCHNIA.

* DO KAŻDEJ GRUPY UCZĘSZCZA OK 20 DZIECI.

* PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 LIPCA, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 6.45 DO 17.00.

ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISU I ZŁOŻYĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z JEDNORAZOWĄ BEZZWROTNĄ OPŁATĄ WPISOWĄ.

KARTY ZAPISU MOŻNA ODBIERAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY!

Wyprawka przedszkolaka

* Kołderka, koc, poduszka (dzieci śpiące 2,5 i 3-latki) w podpisanej torbie!!!

* Buty na zmianę, kalosze.

* Podpisany worek z ubraniami zapasowymi ( bielizna, rajstopy, skarpety, bluzeczki, spodnie, spódniczka).

* Ciepła bluza.

* Podpisana szczotka i pasta do zębów.

* 100 koszulek do segregatora.

Kalendarium

ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

 

1 września (piątek) – początek zajęć

29 czerwca (piątek) – ostatni dzień zajęć

lipiec - dyżur wakacyjny

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ (przedszkole zamknięte)

1.11.2017: Święto Wszystkich Świętych - środa

25.12.2017: Święta Bożego Narodzenia- poniedziałek

26.12.2017: Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - wtorek

30.03.2018: Wielki Piątek

2.04.2018: Poniedziałek Wielkanocny

1-3.05.2018: Święta Majowe

31.05.2018: Boże Ciało – czwartek

1.06.2018: piątek po Bożym Ciele

 

DNI DYŻURU PRZEDSZKOLA /powyżej 10 zgłoszeń/

27-29.12.2017

29.01- 11.02.2018: ferie zimowe

30.04.2018- poniedziałek

4.05.2018- piątek

29.03.2018: Wielki Czwartek - przedszkole czynne do godz. 15.00

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK 2018/2019

 

 

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA SOLARIS!

DNI ADAPTACYJNE DLA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW W SŁONECZNE DNI NA NASZ PLAC ZABAW od 4.06.2018-29.06.2018

w godz. 10.00-11.30

ZAPRASZAMY!

PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT.

PRZYJMUJEMY DZIECI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

PO WYPEŁNIENIU KARTY ZAPISU ORAZ UISZCZENIU JEDNORAZOWEJ BEZZWROTNEJ OPŁATY WPISOWEJ DZIECKO ZOSTAJE WPISANE NA LISTĘ DZIECI.

DO KAŻDEJ GRUPY UCZĘSZCZA OK. 20 DZIECI.

KARTY ZAPISU ODBIERAMY W KANCELARII PRZEDSZKOLNEJ:
WTOREK- 14.00- 16.00
ŚRODA- 15.00-17.00
CZWARTEK- 8.00-8.30

Przedszkole - 58 301 19 88
Dyrekcja - 511 978 365

Zajęcia

ZAJĘCIA DODATKOWE:

* RYTMIKA 2x w tygodniu

* GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1x w tygodniu

*GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA 

* JĘZYK ANGIELSKI 5x w tygodniu

* RELIGIA 1x w tygodniu

* TANIEC TOWARZYSKI 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE GRUPOWE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE INDYWIDUALNE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA SZACHOWE 1x w tygodniu

*TANIEC LUDOWY 1x w tygodniu


CODZIENNIE:

* ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

* ZAJĘCIA PLASTYCZNE I TECHNICZNE

* ŚPIEW

* ZAJĘCIA MUZYCZNE I TANECZNE

* CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

* ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

* ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, ZDROWOTNE I RUCHOWE

* ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I WYRÓWNAWCZE

* ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

* SPACERY

* ZAJĘCIA TEATRALNE

* EDUKACJA MATEMATYCZNA

* EDUKACJA PRZYRODNICZA

* EDUKACJA JĘZYKOWA (przygotowanie do nauki czytania i pisania)