Aktualności kwiecień 2018

ZUMBA w przedszkolu dla Rodziców

Zajęcia w każdy wtorek o godz. 1600

Zapisy u s. Miriam 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!

RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM BAJKI

ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 4.04.2018 ZAJĘCIA ZE STUDENTKAMI w grupach 4, 5 i 6-latków

11.04.2018 WYJŚCIE 5 i 6- latków DO SP NR 57

WYJŚCIE DZIECI Z GRUP:  5 i 6 latków NA INSCENIZACJĘ PT.:PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY"

 

 

PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

10.04.2018                                                                                                                          3-latki o godz. 9.15                                                                                                                  4-latki o godz. 10.15

11.04.2018                                                                                                                            5 i 6 latki o godz. 10.30

Zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci. Szczegóły zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń.

16.04.2018-20.04.2018 TYDZIEŃ MAŁEGO KUCHARZA

19.04.2018 MSZA ŚWIĘTA o godz. 15.30

 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI S. MIRIAM Z RACJI IMIENIN ORAZ ZA DZIECI URODZONE W MARCU I KWIETNIU.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEJ KAPLICY ZAKONNEJ

18.04.2018 ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA 6-latków w SP NR 57

WYJŚCIE PO OBIEDZIE.

20.04.2018 SPOTKANIE Z MUZYKĄ

ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE DLA WSZYSTKICH DZIECI PRZEZ RODZICÓW ULI z grupy 4-latków.

 24.04.2018 -WERNISAŻ OBRAZÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW z grup 4, 5 i 6 -latków

WYSTAWA ORAZ UROCZYSTE OTWARCIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI MIESZCZAŃSKIEJ RATUSZA STAROMIEJSKIEGO o godz. 16.00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY NASZYCH MAŁYCH ARTYSTÓW.

 

25.04.2018 FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW

UDZIAŁ DZIECI Z GRUP:  5 i 6 latków. FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SP NR 57 W GDAŃSKU

 

 

1-4.05.2018 WYJAZD DZIECI I RODZICÓW DO KRAKOWA

 

 

 

DYŻUR PRZEDSZKOLA

30.04.2018- DYŻUR PRZEDSZKOLA- ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ                                                            1-2-3.05.2018 PRZEDSZKOLE NIECZYNNE                                                                                4.04.2018- DYŻUR PRZEDSZKOLA- ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ