Aktualności CZERWIEC 2020

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

DRODZY RODZICE!

RUSZAJĄ ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY W NASZYM PRZEDSZKOLU,                                                      KTÓRY W TYM ROKU POTRWA OD 01.07.2020 DO 12.08.2020

Zapisu należy dokonać drogą telefoniczną- 511 97 83 65. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.06.2020r.

Zapraszamy :)

 

SŁODKI DAR MODLITWY

NASZE SIOSTRY Z PRZEDSZKOLA SOLARIS WZIĘŁY UDZIAŁ W AKCJI CARITAS "SŁODKI DAR MODLITWY"

I UPIEKŁY CIASTA ORAZ ROGALIKI DLA MEDYKÓW I PODOPIECZNYCH POMORSKICH SZPITALI♥ :)

CZYŃMY DOBRO!!!

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

 DRODZY RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE ZOSTANIE OTWARTE 18.05.2020.

PRZEDSZKOLE BĘDZIE CZYNNE OD 7.00 DO 17.00

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY DO DNIA 11.05.2020 TELEFONICZNIE ZGŁOSIĆ POTRZEBĘ PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.( nr tel. 511 97 83 65)

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLU BĘDZIE OGRANICZONA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA, GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ ORGANU PROWADZĄCEGO.

O OSTATECZNIEJ DECYZJI O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI PRZEZ DYREKTORA, NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 13.05.2020 DROGĄ TELEFONICZNĄ.

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII MAJĄ DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI POGODZENIA PRACY Z OPIEKĄ W DOMU. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ TO DZIECI PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

PRZYPOMINAMY, ŻE RODZICOWI DZIECKA, KTÓREMU PRZEDSZKOLE NIE ZAPEWNI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

W CZASIE PRACY PRZEDSZKOLA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ RYGOR SANITARNY I SZCZEGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, W TYM PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ORAZ ICH POBYT W PRZEDSZKOLU.

PROCEDURY UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA. WSZYSCY RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I PRZESTRZEGANIA ICH.

Drodzy Rodzice! Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19. a także przeniesienie zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Jednocześnie zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

OGŁOSZENIE!

 DRODZY RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE OD DNIA 06.05.2020 NIE BĘDZIE JESZCZE OTWARTE.

CZEKAMY NA KOLEJNE DECYZJE I INFORMACJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM INFORMACJE ZE STRONY MEN:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

REKRUTACJA- aktualne informacje

 DRODZY RODZICE NASZYCH PRZYSZŁYCH PRZESZKOLAKÓW!!!

ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z KRONAWIRUSEM,                                                        PLANOWANE NA MAJ ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ZOSTAJE ODWOŁANE.                                                      O NOWYM TERMINIE POWIADOMIĘ PAŃSTWA Z TYGODNIOWYM WYPRZEDSZENIEM.                                          W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO. (nr telefonu podany w zakładce "KONTAKT)

 

ŻYCZENIA

 DRODZY RODZICE!!!

KOCHANE DZIECI!!!

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!                                                                                                         ON ŻYJE!!                                                                                                                           JEST Z NAMI!!!

NIECH CISZA PUSTEGO GROBU NAPEŁNI NASZE SERCA BOŻYM POKOJEM

BYŚMY ODWAŻNIE MOGLI PODĄŻAĆ NAPRZÓD 

Z NADZIEJĄ

W BLASKU ZMARTWYCHWSTANIA!

Z DAREM MODLITWY SIOSTRY I WSZYSCY PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

WAŻNE!

DRODZY RODZICE!

ZGODNIE Z OGŁOSZONĄ DZISIAJ KONTYNUACJĄ OBOSTRZEŃ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO 26.04.2020. TYM SAMYM INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE KONTYNUUJE DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ NA GRUPACH FACEBOOK-OWYCH.                                                            

WIELKI TYDZIEŃ

https://holyweek.pl/wielkanoc/wielki-poniedzialek/                                                                  

LINKI DO GRUP FACEBOOKOWYCH

https://www.facebook.com/groups/628319171059043/  DLA 3-LATKÓW- PRZEDSZKOLE SOLARIS 3-LATKI

https://www.facebook.com/groups/226720465364053/ DLA 6-LATKÓW- SOLARIS

https://www.facebook.com/groups/1043599699355999/ DLA 4-LATKÓW- 4-Latki Solaris

 https://www.facebook.com/groups/218225059246981/members/ DLA 5-LATKÓW SOLARIS V

                                                                    

DRODZY RODZICE I DROGIE DZIECI!!!

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZESYŁAMY LINK DO ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH Z PANEM MICHAŁEM:

https://www.facebook.com/groups/1060828054283364/ 

A DLA CHĘTNYCH DODATKOWO PRZESYŁAMY LINK DO "PRZEDSZKOLNEGO BANKU POMYSŁÓW I ZABAW PWN":

https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/przedszkolny-bank-pomyslow-i-zabaw-pwn-do-edukacji-domowej-i-nie-tylko,468.html 

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

 

                                                                    

WAŻNE!

PILNE!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

DRODZY RODZICE!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy o zrezygnowaniu z udziału osób trzecich ( rodziców i zaproszonych gości) w konkursie recytatorskim oraz odwołaniu warsztatów „Palma wielkanocna”. Jednocześnie informujemy, że konkurs recytatorski odbędzie się w godzinach przedpołudniowych. Występy dzieci zostaną nagrane i udostępnione dla chętnych Rodziców.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni, w trosce o zdrowie Nas wszystkich, zwłaszcza najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia Państwa dzieci. W przypadku obniżonej odporności, która może być następstwem np. przebytego zabiegu chirurgicznego, przeszczepu, trwającego leczenia onkologicznego lub niezaleczonej do końca infekcji, zalecam pozostawienie dziecka pod opieką w domu. Przypominam również o konieczności zapewnienia przez Państwa opieki dzieciom w trakcie choroby. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo współmieszkańców w związku z czym apeluję o podejmowanie świadomych decyzji, bez narażania najmłodszych na niepotrzebne ryzyko. Wszelkie bieżące informacje, dotyczące podejmowanych w Gdańsku działań w związku z zagrożeniem koronawirusem są na bieżąco przekazywane zarówno bezpośrednio do placówek oświatowych, jak i umieszczane na stronie www.gdansk.pl Pamiętajmy, że najskuteczniejszym narzędziem profilaktyki jest właściwa higiena.

Z wyrazami szacunku Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych

Rekomendacje w sprawie wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

 https://gis.gov.pl/

 

                                                                    

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DRODZY RODZICE!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA "SOLARIS" NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZYNA SIĘ 03.02.2020.

Do grupy 3- latków- rocznik 2017.- ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Do grupy 4-latków- rocznik 2016.- BRAK MIEJSC

Do grupy 5-latków- rocznik 2015.- BRAK MIEJSC

ZAPRASZAMY!!!

                                                                    

ZUMBA DLA RODZICÓW

ZUMBA W KAŻDY CZWARTEK o godz. 16.00

ZAPRASZAMY CHĘNYCH RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

                                                                    

WARSZTATY dla dzieci "PALMA WIELKANOCNA"

WARSZTATY DLA DZIECI "PALMA WIELKANOCNA".

1.04.2020 -w godzinach przedpołudniowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UMIESZCZONE ZOSTAŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 

                                                                    

KONKURS RECYTATORSKI W PRZEDSZKOLU

24.03.2020- 4-latki o godz. 9.30

24.03.2020- 5-latki o godz. 10.00

26.03.2020- 3-latki o godz. 9.15

26.03.2020- 6-latki o godz. 9.45

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZMIESZCZONE ZOSTAŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

19.03.2020 DZIEŃ WIOSENNYCH KWIATÓW

WARSZTATY MALARSKIE

DRODZY RODZICE!

Od połowy STYCZNIA rozpoczną się WARSZTATY MALARSKIE dla chętnych dzieci z grup: 4, 5 i 6-latków. Obrazy namalowane przez dzieci będziemy mogli podziwiać podczas wiosennego wernisażu. Zapisy i opłaty za warsztaty uiszczamy u nauczycieli. Warsztaty będą trwały od STYCZNIA do MARCA bieżącego roku. Zapraszamy do udziału.

                                                                    

ZEBRANIA Z RODZICAMI

4.02.2020- o godz.16.00- ZEBRANIE DLA RODZICÓW 3-latków

5.02.2020- o godz.16.00- ZEBRANIE DLA RODZICÓW 4-latków

4.02.2020-o godz. 16.15- ZEBRANIE DLA RODZICÓW 5-latków

5.02.2020- o godz. 16.15- ZEBRANIE DLA RODZICÓW 6-latków

ZAPRASZAMY

                                                                    

BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

19.02.2020 BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I RODZICÓW. ROZPOCZYNAMY O GODZ. 15.30.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

                                                                    

26.02.2020 MSZA ŚWIĘTA- ŚRODA POPIELCOWA

MSZA ŚWĘTA o godz. 15.30 W INTENCJI DZIECI OBCHODZĄCYCH URODZINY W LUTYM ORAZ O OWOCNE PRZEŻYCIE CZASU WIELKIEGO POSTU DLA NASZYCH RODZIN. ZAPRASZAMY!

                                                                    

TYDZIEŃ REGIONALNY

24.02-28.02.2020- TYDZIEŃ REGIONALNY W PRZEDSZKOLU

                                                                    

2.02.2020 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. DO KOSCIOŁA ŚW. JÓZEFA o godz. 13.00. PODCZAS MSZY ŚW. BĘDZIEMY SIĘ MODLIĆ ZA NASZE BABCIE I DZIADKÓW. PO MSZY ŚW. MAŁY KONCERT DLA BABCI I DZIADKA :)

                                                                    

28.01.2020 MSZA ŚWIĘTA o godz. 15.30

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI S. WERONIKI Z RACJI IMIENIN ORAZ ZA DZIECI URODZONE W STYCZNIU. ZAPRASZAMY DO NASZEJ ZAKONNEJ KAPLICY NA 1 PIĘTRZE.

                                                                    

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

29.01.2020 o godz. 16.00- 6-latki

29.01.2020 o godz. 15.00- 3-latki

30.01.2020 o godz. 15.00- 4-latki

30.01.2020 o godz. 16.00- 5-latki

                                                                    

"PACZKA OD ANIOŁKA"- UDZIAŁ PRZEDSZKOLA W AKCJI MEN "RAZEM NA ŚWIĘTA"

DRODZY RODZICE!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TWORZENIU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA NAJUBOŻSZYCH. W SZATNI MOŻNA SKŁADAĆ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE UBOGIM I POTRZEBUJĄCYM. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

JUŻ DZISIAJ DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY DAR SERCA!

                                                                    

DYŻUR PRZEDSZKOLA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

DYŻUR PRZEDSZKOLA:

23.12.2019- ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

30.12.2019- ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

2-3.01.2020- ZAPISY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

PRZEDSZKOLE NIECZYNNE:

24-26.12.2019-WIGILIA I ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

27.12.2019

31.12.2019-SYLWESTER

1.01.2020- NOWY ROK

                                                                    

4.12.2019 -"ZAWIESZKA NA CHOINKĘ"-WARSZTATY ARTYSTYCZNE

"ZAWIESZKA NA CHOINKĘ"-WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI POPROWADZI MAMA ALICJI Z GRUPY 5-latków. PODCZAS ZAJĘĆ DZIECI PRZYGOTUJĄ ZAWIESZKI NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

 

                                                                    

6.12.2019 WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIE W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH.

                                                                    

11.12.2019 WIELKIE PIECZENIE ŚWIĄTECZNYCH PIERNICZKÓW

 

                                                                    

SPOTKANIE OPŁATKOWE I JASEŁKA

16.12.2019 o godz. 16.00- 4-latki

17.12.2019 o godz. 15.30- 3-latki

18.12.2019 o godz. 16.00- 6-latki

19.12.2019 o godz. 16.00- 5-latki

Szczegółowe informacje umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń.

                                                                    

KONKURS RÓŻAŃCOWY

 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE. WSZYSTKIE RÓŻAŃCE MOŻEMY ZOBACZYĆNA WYSTAWIE W SZTNI PRZEDSZKOLNEJ. 

                                                                    

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW

ZAPISY NA TABLICACH OGŁOSZEŃ POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

                                                                    

1.11.2019 PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

 

                                                                    

 6.11.2019 DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

PROSIMY O PRZEBRANIE DZIECI W STROJE ULUBIONYCH POSTACI BAJKOWYCH. DZIĘKUJEMY :)

                                                                    

 8.11.2019 SZKOŁA DO HYMNU

UDZIAŁ DZIECI W AKCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ "SZKOŁA DO HYMNU".

TEGO DNIA O SYMBOLICZNEJ godz. 11.11 ODŚPIEWAMY HYMN NARODOWY. PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DZIECIOM STROJÓW W BARWACH NARODOWYCH. DZIĘKUJEMY!

                                                                    

11.11.2019 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI- PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

 

                                                                    

17.11.2019 MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. BRYGIDY

 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA ŚW. BRYGIDY

W NIEDZIELĘ 17.11.2019 o godz. 12.30

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ WSZYSTKIE DZIECI BĘDĄ ŚPIEWAŁY W CHÓRZE.

                                                                    

20.11.2019 DZIEŃ ZWIERZĄT LEŚNYCH

PROSIMY O SYMBOLICZNE PRZEBRANIE DZIECI W LEŚNE ZWIERZĄTKO. DZIĘKUJEMY :)

                                                                    

25.11.2019 OWIECZKI W PRZEDSZKOLU

OWCE TOSIA I AMY W PROGRAMIE "PO NITCE DO KŁĘBKA"- OBRÓBKA WEŁNY OD STRZYŻENIA DO PRZĘDZENIA 

                                                                    

17.10.2019 MSZA ŚWIĘTA o godz. 15.30

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ DO NASZEJ ZAKONNEJ KAPLICY DUSZY CHRYSTUSOWEJ.

MSZA ŚW. W INTENCJI DZIECI URODZONYCH WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU ORAZ ZA S.EDYTĘ, S. RACHELĘ               i P. KAMILĘ Z RACJI IMIENIN.

                                                                    

23.10.2019 KINO SFERYCZNE W PRZEDSZKOLU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA TABLICY OGŁOSZEŃ

                                                                    

30.10.2019 PASOWANIE NA STARSZAKA W GRUPIE 5-LATKÓW

ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI O godz. 16.00. PROSIMY O GALOWE STROJE DLA DZIECI.

KONKURS RÓŻAŃCOWY

PODPISANE RÓŻAŃCE PRZYNOSIMY DO 25.10.2019

WYSTAWA ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 28.10.2019

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ

                                                                    

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIE DLA RODZICÓW 3-latków- 2.09.2019- o godz. 16.00 (poniedziałek)

ZEBRANIE DLA RODZICÓW 4-latków- 4.09.2019- o godz. 16.00 (środa)

ZEBRANIE DLA RODZICÓW 5-latków- 3.09.2019- o godz. 16.00 (wtorek)

ZEBRANIE DLA RODZICÓW 6-latków- 4.09.2019- o godz. 16.00 (środa)

PROSIMY O PRZYNIESIENIE OBUWIA ZMIENNEGO.

                                                                    

10.09.2019 DZIEŃ KISZONEGO OGÓRKA

NA DZIEŃ KISZONEGO OGÓRKA WSZYSTKIE DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA UBRANE NA ZIELONO :) 

24.09.2019 PIKNIK OGÓRKOWY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE BEDĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

25.09.-27.09.2019 WYCIECZKA DO WARSZAWY dla 6-latków